N beter manier om forex te verhandel

n beter manier om forex te verhandel

GENERAL. U erken en stem saam dat elke bepaling van hierdie Ooreenkoms wat voorsiening maak vir 'n vrywaring van waarborge of 'n uitsluiting of beperking van skadevergoeding, verteenwoordig 'n uitdruklike toewysing van risiko en maak deel uit van die oorweging van hierdie Ooreenkoms. Wysiging. Forex lyra het die reg om, op enige tyd en sonder voorafgaande skriftelike kennisgewing of toestemming van die Gebruiker, die bepalings van hierdie Ooreenkoms by te voeg of te verander, bloot deur sodanige gewysigde bepalings aan Gebruiker per e-pos te lewer by die adres wat aan Maatskappy verskaf word deur Gebruiker of deur die gebruiker te vereis om 'n opgedateerde ooreenkoms te aanvaar wanneer hy sy toegang tot die sagteware diens verkry.

Gebruiker se toegang tot of gebruik van die sagteware diens na die datum waarop gewysigde bepalings aan die gebruiker afgelewer word, word geag aanvaarding van sodanige gewysigde bepalings te wees. Kwytskelding. Geen afwyking van enige bepaling of voorwaarde van hierdie Ooreenkoms, hetsy deur forex jouster of andersins in een Hoeveel kos een mini-kontrole in audusd-forex meer gevalle nie, word geag 'n afstanddoening te wees van enige ander n beter manier om forex te verhandel, bepaling of voorwaarde daarvan, of nie soortgelyk nie, en sodanige afstanddoening sal ook nie 'n voortgesette afstanddoening van enige sodanige termyn, bepaling of voorwaarde daarvan wees nie.

Geen kwytskelding sal bindend wees nie, tensy dit skriftelik deur die party wat die kwytskelding doen, uitgevoer wat is marge vlak persentasie in forex. Skeiding. As enige bepaling forex tradingpanies singapore hierdie Ooreenkoms onwettig of onafdwingbaar is, word sodanige bepaling sover moontlik toegepas en die ander bepalings bly ten volle effektief en afdwingbaar.

Kennisgewing. Alle kennisgewings sal skriftelik wees en sal geag word afgelewer te word wanneer dit per eerste klas pos gestuur word of per faks of e-pos aan die partye se laaste bekende poskantoor, faksimilee of e-posadres gestuur word. Gebruiker stem hiermee toe om per e-pos kennis te neem. Alle kennisgewings sal aan die partye gerig word by die onderskeie adresse wat hierbo uiteengesit is, of op sodanige ander adres as wat party van tyd tot tyd aan die ander party kan voorsien.

Beheerreg. Hierdie Ooreenkoms word aangegaan en sal beheer word deur die wette van die staat New York sonder verwysing na enige konflikte van wette. U stem in dat alle aksies of verrigtinge wat in verband met hierdie Ooreenkoms ontstaan, uitsluitlik in die staat en federale howe in New York, New York, verhoor en verhoor sal word. GAIN Capital se affiliasies, agente, verkopers en lisensiehouers is bedoel vir derdeparty-begunstigdes van hierdie ooreenkoms. Geskilbeslegting Enige en alle dispute met betrekking tot of voortspruitend uit hierdie Ooreenkoms, insluitende, maar nie beperk tot die arbitrasie en geldigheid van hierdie Ooreenkoms, sal opgelos word deur bindende arbitrasie in New York, New York.

Oormag. As die verrigting van enige deel van hierdie Ooreenkoms deur enige party verhinder word, verhinder, vertraag of andersins ondoeltreffend gemaak word deur oorsake buite die redelike beheer van enige party, word daardie party van so 'n prestasie verskoon in die mate dat dit verhinder word, verhinder of vertraag deur sulke oorsake.

Hele ooreenkoms. Hierdie Ooreenkoms is die volledige en eksklusiewe verklaring van die ooreenkoms tussen die partye met betrekking tot die Sagteware Diens en vervang enige voorgaande of gelyktydige kommunikasie, voorstellings, uitsprake en verstandhouding, mondeling of skriftelik, tussen die partye rakende die Sagteware Diens. Forex Blog | Gratis Forex Tips | Alles oor Forex | ForexTea. Beste Forex Online Trading. Bacera Spesiale Promosie - Ontvang tot 20 bonus. Bacera Spesiale Promosie - Ontvang tot 20 bonus. Deelname. Alle kliënte wat aan hierdie Promosie deelneem, moet hul Promosie-marge deposito maak. Die Promosie is slegs beskikbaar vir kliënte in jurisdiksies waar sulke promosies deur die wet toegelaat word.

Die promosie sal beperk word tot een deelnemende rekening per kliënt, en elke kliënt kwalifiseer slegs vir een promosie en kan nie meerdere promosies op sy handelsrekening eis nie. Bestaande kliënte -. Bacera Forex Beloningspunt Bevordering - Verdien Beloningspunte deur deposito's en bedrywighede. Bacera Forex Beloningspunt Bevordering - Verdien Beloningspunte Deur Deposito's en Bedrywe Deelname Alle kliënte wat aan hierdie Promosie deelneem, moet 'n handelsrekening met Bacera behoorlik oopmaak en hul aanvanklike marge deposito binne die bogenoemde tydraamwerk maak.

Beloningspunte sluit die volgende in: Deposito Punte en Handelspunte. Nuwe handelsrekeninge wat gebruik maak van kundige adviseurs (EA) of wat via kredietkaart befonds word, kwalifiseer nie vir hierdie promosie nie. Bacera Forex Bonus Promosie - iPhone Plus of MacBook Pro.

Bacera loods 'n iPhone 7 iPhone 7 Plus of MacBook Pro kliënt Beloningsbevordering vir nuwe kliënte. Alle kliënte wat aan hierdie Promosie deelneem, moet 'n behoorlike handelsrekening by Bacera oopmaak en hul aanvanklike marge deposito binne die bogenoemde tydraamwerk maak. Kliënte wat deelneem aan die Promosie kan reëlings tref om hul iPhone 7 iPhone 7 Plus of MacBook Pro te ontvang voordat hulle die promosie. "Bacera Grand Master" Handelskompetisie. Die "Bacera Grand Master" Trading Competition roep nou die beste Bacera-handelaars van regoor die wêreld.

Sitemap | Kopiereg ©