Cmc markte forex versprei

cmc markte forex versprei

Sodanige lisensie is beperk tot die spesifieke aantal SVE's (indien gelisensieer deur die SVE) of gevalle van Java Virtual Machines (indien lisensies deur virtuele masjien) waarvoor u 'n lisensiegeld betaal het. Die gebruik van die sagteware op 'n groter aantal CPU's of gevalle van Java Virtual Machines sal die betaling van 'n addisionele lisensiegeld vereis. Derdeparty-sagtewareprodukte of -modules wat deur die Lisensiegewer gelewer word, kan, indien enige, uitsluitlik by die Sagteware gebruik cmc markte forex versprei. Geen ander regte nie. U regte in en gebruik van die sagteware is beperk tot diegene wat uitdruklik in hierdie afdeling 1 verleen word.

U sal die sagteware nie anders gebruik nie. Behalwe as uitdruklik gelisensieer in hierdie afdeling, verleen die Lisensor u geen ander regte of lisensies, wat implisiet, estoppel of andersins. ALLE REGTE WAT NIE HIERDIE UITDRUKKELIK TOEGESTAAN WORD, BEHOOR DEUR DIE LISENSIER OF SY LEWERDERS. Behalwe soos uitdruklik in Afdeling 1, sal u nie: (a) verander, vertaal, demonstreer, afgeleide werke van die sagteware skep of die sagteware kopieer; (b) enige regte in die Sagteware in enige vorm aan enige persoon verhuur, uitleen, oordra, versprei of toestaan nie; (c) deur enige derde forex markvakansies 2017 verskaf, openbaar maak, bekend maak of beskikbaar stel aan of toelaat dat die sagteware gebruik word; (d) enige maatstaf of prestasietoetse op die Sagteware forex strategie meester hersiening enige gedeelte daarvan publiseer; of (e) enige eiendomskennisgewings, etikette of merke op die sagteware verwyder.

U sal die sagteware nie aan enige persoon op 'n selfstandige basis of op 'n oorspronklike toerusting vervaardiger (OEM) basis versprei nie. Die sagteware is en sal forex korrelasie aanwyser mt4 die partye die enigste en eksklusiewe eiendom van die Lisensor wees, insluitend alle intellektuele eiendomsregte daarin. As u die programmatuur gebruik onder die lisensie soos uiteengesit in Artikel 1 (a), bly hierdie Ooreenkoms vir die duur van die evaluerings- of ontwikkelingsperiode.

As u die sagteware gebruik onder die lisensie wat ingevolge Artikel 1 (b) uiteengesit word, bly hierdie Ooreenkoms van krag (a) vir 'n termyn van een jaar indien dit aangekoop word as 'n jaarlikse intekenlisensie of (b) voortdurend indien dit as 'n ewige lisensie. 'N Jaarlikse intekenlisensie sal outomaties met een jaar verleng word tensy dit hoe om die volume in forex te ken word met een maand voorafgaande kennisgewing. Hierdie ooreenkoms sal sonder kennisgewing outomaties beëindig word indien u enige terme van hierdie Ooreenkoms verbreek.

By beëindiging moet u dadelik ophou om die sagteware te gebruik en alle kopieë van die sagteware in u besit of beheer te vernietig. As u hierdie lisensie, insluitend Ondersteuningsdienste, gekoop het, sluit dit in Onderhoudsvrystellings (Updates en Upgrades), telefoonondersteuning en e-pos of webgebaseerde ondersteuning. Die lisensiegewer is bereid om die sagteware slegs vir u te lisensieer op voorwaarde dat u al die bepalings in hierdie ooreenkoms aanvaar.

Deur hierdie ooreenkoms te onderteken of deur die sagteware te laai, te installeer of te gebruik, het u aangedui dat u hierdie ooreenkoms verstaan en al die terme aanvaar. As u nie al die bepalings van hierdie ooreenkoms aanvaar nie, is die lisensiegewer nie bereid om die sagteware vir u te lisensieer nie, en u mag nie die sagteware aflaai, installeer of gebruik nie.

Evaluering Gebruik en Ontwikkeling Gebruik Lisensie. Onderhewig aan u voldoening aan die bepalings en bepalings van hierdie Ooreenkoms, verleen die Lisensor u 'n persoonlike, nie-eksklusiewe, nie-oordraagbare lisensie, sonder die reg om te lisensieer vir die termyn van hierdie Ooreenkoms, om die sagteware uitsluitlik vir die sagteware te gebruik. Evaluering Gebruik en Ontwikkelingsgebruik. Derde party sagteware produkte of modules wat deur die Lisensor verskaf word, mag slegs gebruik word met die Sagteware en mag onderhewig wees aan u aanvaarding van bepalings en voorwaardes deur sodanige derde partye.

Wanneer die lisensie beëindig moet jy ophou om die sagteware te gebruik en alle gevalle te verwyder. Alle regte wat u nie spesifiek aan u gegee het nie, word deur die Lisensor behou. Ontwikkelaar sal geen kommersiële gebruik van die sagteware, of enige afgeleide werk daarvan (insluitend vir ontwikkelaar se eie interne besigheidsdoeleindes) maak nie. Kopiëring en herverdeling, in enige vorm, die sagteware of ontwikkelaar aansoek aan u direkte of indirekte kliënte is verbode. Produksie Lisensie. Onderhewig aan u nakoming van die bepalings en bepalings van hierdie Ooreenkoms, insluitend die betaling van die toepaslike lisensiegeld, verleen die Lisensor u 'n nie-eksklusiewe en nie-oordraagbare lisensie, sonder die reg om te onderteken, vir die termyn van hierdie Ooreenkoms aan u : (a) Gebruik en reproduseer die Sagteware uitsluitlik vir u eie interne besigheidsdoeleindes ("Produksiegebruik"); en (b) 'n redelike aantal kopieë van die Sagteware uitsluitlik vir back-updoeleindes maak.

Sodanige lisensie is beperk tot die spesifieke aantal SVE's (indien gelisensieer deur die SVE) of gevalle van Java Virtual Machines (indien lisensies deur virtuele masjien) waarvoor u 'n lisensiegeld betaal het. Die gebruik van die sagteware op 'n groter aantal CPU's of gevalle van Java Virtual Machines sal die betaling van 'n addisionele lisensiegeld vereis. Derdeparty-sagtewareprodukte of -modules wat deur die Lisensiegewer gelewer word, kan, indien enige, uitsluitlik by die Sagteware gebruik word. Geen ander regte nie. U regte in en gebruik van die sagteware is beperk tot diegene wat uitdruklik in hierdie afdeling 1 verleen word.

U sal die sagteware nie anders gebruik nie. Behalwe as uitdruklik gelisensieer in hierdie afdeling, verleen die Lisensor u geen ander regte of lisensies, wat implisiet, estoppel of andersins. ALLE REGTE WAT NIE HIERDIE UITDRUKKELIK TOEGESTAAN WORD, BEHOOR DEUR DIE LISENSIER OF SY LEWERDERS. Behalwe soos uitdruklik in Afdeling 1, sal u nie: (a) verander, vertaal, demonstreer, afgeleide werke van die sagteware skep of die sagteware kopieer; (b) enige regte in die Sagteware in enige vorm aan enige persoon verhuur, uitleen, oordra, versprei of toestaan nie; (c) deur enige derde party verskaf, openbaar maak, bekend maak of beskikbaar stel aan of toelaat dat die sagteware gebruik word; (d) enige maatstaf of prestasietoetse op die Sagteware of enige gedeelte daarvan publiseer; of (e) enige eiendomskennisgewings, etikette of merke op die sagteware verwyder.

U sal die sagteware nie aan enige persoon op 'n selfstandige basis of op 'n oorspronklike toerusting vervaardiger (OEM) basis versprei nie. Die sagteware is en sal tussen die partye die enigste en eksklusiewe eiendom van die Lisensor wees, insluitend alle intellektuele eiendomsregte daarin.

As u die programmatuur gebruik onder die lisensie soos uiteengesit in Artikel 1 (a), bly hierdie Ooreenkoms vir die duur van die evaluerings- of ontwikkelingsperiode. As u die sagteware gebruik onder die lisensie wat ingevolge Artikel 1 (b) uiteengesit word, bly hierdie Ooreenkoms van krag (a) vir 'n termyn van een jaar indien dit aangekoop word as 'n jaarlikse intekenlisensie of (b) voortdurend indien dit as 'n ewige lisensie.

'N Jaarlikse intekenlisensie sal outomaties met een jaar verleng word tensy dit beëindig word met een maand voorafgaande kennisgewing.

Sitemap | Kopiereg ©